Факультет Парапсихології

Факультет Парапсихології займається навчанням, розвитком та дослідженням феноменальних здібностей людини, наприклад:

Усе це та більш специфічні дисципліни є предметом вивчення Парапсихології.


Факультет об'єднує два основні напрямки:

Створення факультету Парапсихології бере свій початок з ідеї допомоги в розвитку екстрасенсорних здібностей і можливостей людини. Енергія, яка обволікає нашу земну кулю до кінця не вивчена. За певної підготовки ця енергія проявляється в людині та відкріває феноменальні здібності, можна назвати її пси-енергією або енергією - Х. Людина, яка навчилася взаємодіяти з цією енергією, набуває певних можливостей, таких як, цілительство, ясновидіння, телекінез (психокінез), телепатія, спіритизм та інші великі й корисні навички.


Кожна людина унікальна, відповідно екстрасенсорні та феноменальні здібності у людей різні. Хтось вміє краще ясновидіти, хтось переміщати предмети, інша людина здатна з легкістю взаємодіяти з астральною проекцією.


Дослідження інституту E-Terra доводять те, що людина під час навчання, практики, відкриває свою унікальну здатність, яку іншим буде важко розвивати. Це підтверджує загальну парапсихологічну концепцію унікальності здібностей людини.


Метою парапсихології є вивчення феноменальних, екстрасенсорних можливостей людини. Саме цим і займається E-Terra.

Навчання на факультеті парапсихології - це можливість почати особистісний розвиток. Відкрити та розвивати екстрасенсорні здібності.

Навчання парапсихології поєднано з дослідженнями аномальних явищ в Україні. Аномалії, які пов'язані з часовим періодом, геопатогенні зони - все це вивчається під час навчання на факультеті. Студенти факультету беруть участь у виїздних дослідницьких експедиціях (у мирний час), відвідують аномальні місця України. У похідних умовах вчаться визначати та досліджувати аномальні зони. Більш детальну інформацію можна прочитати в програмі навчання.

Аномалії - невідомі науці процеси зміни матерії або спотворення та взаємодія з нашою, звичною, матерією. Аномалії на нашій планеті були завжди. Історії відомо безліч прикладів аномалій. У стародавні часи на місцях скупчення певних енергій, які внаслідок цього проявляли себе як аномальні, будували капища, святилища та інші культові споруди.
Аномалія - це наслідок скупчення певних енергій, які в нашому матеріальному світі виражаються у вигляді деформованної матерії (часові, магнітні тощо). Усі студенти під час навчання на факультеті парапсихології проходять підготовку за напрямом дослідження аномальних явищ.
Факультет парапсихології в інституті E-Terra - це унікальний факультет, який надає студентам можливість здобути знання та навички в галузі парапсихології, а також розвинути екстрасенсорні таланти.
За останні кілька десятиліть парапсихологія стала дедалі популярнішою і більш досліджуваною науковою дисципліною.

Однією з головних переваг факультету парапсихології в інституті E-Terra є його практична спрямованість. Студентам надається можливість брати участь у реальних дослідженнях і експериментах, що допомагає їм краще розуміти й оцінювати різні парапсихологічні явища.

Навчання на факультеті ділиться на два курси і триває два роки:

  • Перший курс присвячений вивченню астрології до необхідного рівня для кращого розуміння парапсихології. Весь навчальний рік студенти з азів до просунутого рівня вивчають Західну астрологію.

  • Другий курс пов'язаний із вивченням парапсихології, екстрасенсорного сприйняття, медіумізму, ясновидіння тощо. На цьому курсі студенти готуються до захисту диплома й отримання спеціальності Парапсихолог.

Додатковим плюсом для студентів факультету парапсихології буде розвиток власних унікальних талантів. У процесі навчання кожен студент вивчить парапсихологію до рівня, коли зможе визначити для себе подальший особистісний розвиток і напрямок у професійній діяльності.

Очна та дистанційна форми навчання поєднані (у мирний час) виїздними тренінгами та дослідженням аномальних локацій в Україні.

Практичні завдання в процесі навчання передбачають виїздну практику всією групою, безпосередньо на місця подій парапсихологічної спрямованості. Студенти вчаться в "польових" умовах і на реальних ситуаціях застосовувати свої парапсихологічні знання та здібності під чітким контролем викладача.
Кожен студент бере участь у житті інституту та має можливість взяти участь у дослідницьких проєктах. Це може бути як самостійна робота, так і робота в команді з іншими студентами та викладачами. Це дає змогу студентам не лише здобути цінний досвід, а й відчути себе частиною наукової спільноти, де їхні ідеї та праці цінуються і поважаються.

Крім того, такий підхід сприяє формуванню наукової культури та розвитку наукової міжнародної спільноти в рамках інституту. E-Terra створює умови для того, щоб студенти могли не тільки здобути освіту, а й зробити свій внесок у парапсихологію та у розвиток суспільства.

Після навчання всі студенти отримують диплом (українською та англійською мовами), у якому зазначено здобуту спеціальність, кількість навчальних годин та унікальний серійний номер, за яким можна перевірити автентичність диплома або сертифіката на сайті E-Terra.